NORDEN

Norden

FSK är del av den nordiska kulturtidskriftsföreningen, NKTF. Föreningen grundades 2004, med syftet att stärka samtalet mellan de nordiska länderna. Nordisk kulturtidskriftsförening har medlemsföreningar i Danmark, Finland, Norge och Sverige (tidigare var även Island medlemmar, men deras tidskriftsförening lades ner i samband med den ekonomiska kris som drabbade landet 2008) och ett välfungerande samarbete över nationsgränserna. Tre övergripande målsättningar är vägledande för föreningens fortsatta arbete:
* Nå ut till nya läsare i hela Norden, genom ökad representation och marknadsföring.
* Fungera som en knutpunkt för utbyte och dialog mellan kulturtidskrifter, och därigenom stärka deras närvaro i en nordisk offentlighet.
* Förbättra förhållandena för de nordiska kulturtidskrifterna, genom att med en samlad röst driva gemensamma intressefrågor.

En av de viktigaste saker som NKTF gör är att dela ut ett nordiskt pris till bästa kulturtidskrift varje år. Arrangemanget går runt bland de deltagande länderna och nominerade är de tidskrifter som vunnit respektive lands nationella tävling.
Läs mer om det nordiska priset och vilka som vunnit det här.

Med utgångspunkt i målbeskrivningen försökte NKTF bygga en omfattande nätportal, som fick namnet Norzine.
Tyvärr har projektet fått läggas på is på grund av bristande ekonomiska resurser.

Två idéer var vägledande i arbetet med nätportalen Norzine. För det första ville NKTF samla alla nordiska sajter om kulturtidskrifter under ett och samma tak, och för det andra tillgängliggöra en stor mängd kulturtidskriftsartiklar på nätportalen, som Print On Demand och för e-läsare.

Eventuellt kommer projektet att återuppstå i annan form framöver.