Fem nominerade till Årets kulturtidskrift

SENASTE NYTT:

Fem nominerade till Årets kulturtidskrift

Nomineringarna till Årets kulturtidskrift 2011 är klara: 4 Ark, nättidskriften Ett lysande namn, Provins, Hjärnstorm och flm är de tidskrifter som kan få priset i år. Priset delas ut på en kulturtidskriftsfest fredag 23 september i samband med Bok- & Biblioteksmässan i Göteborg. Förra årets pris gick till tidskriften Ful.

Prissumman om 40 000 kr är skänkt av Samfundet De Nio. Utöver prissumman får den vinnande tidskriften dessutom ett konstverk, i år gjort av Juan Carlos Peirone. Årets jury har haft sina möten i Skåne och består av Ellen Albertsdóttir, Mats Kolmisoppi, Christel Lundberg och Martin Lövstrand.

I år är det sextonde gången som priset till Sveriges bästa kulturtidskrift delas ut. Tidigare har det gått till tidskrifterna Dialoger (1996), Index (1997), Ord & Bild (1998), Glänta (1999), Karavan (2000), Lira (2001), Bang (2002), Arena (2003), Fronesis (2004), Sex (2005), Lyrikvännen (2006), Pockettidningen R (2007) och OEI (2008), Ponton (2009) och Ful (2010). Priset är instiftat av Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter (FSK).

Mer om de nominerade tidskrifterna:

4 Ark – En arkitekturtidskrift som av startades och drivs av arkitektstudenter. Den ges ut i två nummer per år, fyra tryckark med texter, bilder och projekt kring ett givet tema. Men 4 ARK är mer än en tidskrift. Under ett halvår behandlas temat i debatter, föreläsningar och andra aktiviteter. Diskussionen tolkas sedan helt fritt av de medverkande arkitektstudenterna och resultatet samlas i tryckt form. 4 ARK vill vara ett forum för ett vidgat samtal om vad arkitektur kan och bör vara. På samma sätt som tidskriftens innehåll är spretigt, mångskiftande och ibland motsägelsefullt, anser vi att synen på vad arkitektur är behöver breddas. 4 ARK tror på en arkitektur som tar färg av en uppsjö perspektiv, motstridiga idéer och som inte förnekar att den är en del av ett större sammanhang. http://0ark.se/blog/

Ett lysande namn –
Världens Enda
poetiska nättidskrift
som bär
Ett lysande namn!
http://www.ettlysandenamn.se/

Provins – Tidskriften Provins har till uppgift att spegla och bevaka det litterära Norrland. Provins tryggar litteraturens återväxt i norr genom att publicera texter av såväl etablerade författare som nya skribenter. Provins hävdar att norrländsk litteratur är en angelägenhet för svenskt kulturliv. Tidskriften grundades 1953 och utkommer sedan 1982 regelbundet med fyra nummer årligen. Utgivare: Norrländska litteratursällskapet. http://www.norrlitt.se/provins/

Hjärnstorm – Forum för kulturkritik och idédebatt. Tidskriften har genom åren rört sig fram och tillbaka i det offentliga samtalets gränstrakter. Hjärnstorm kommer ut med fyra nummer per år och varvar löst sammanfogade, spretiga utgåvor med tighta fokuserade temanummer. Innehållsligt spänner Hjärnstorm över ett brett fält; konst, litteratur, filosofi, musik, religion m m. Till formen blandas essäer i varierad längd med noveller, lyrik och fristående illustrationer. http://www.hjarnstorm.com/

flm – flm är en kulturtidskrift om film. Här samlar vi skribenter som skriver om filmen som konstform och samhälleligt och kulturellt fenomen. Filmen som dålig uppfostran och livskamrat, filmen som nys och politik, med mera. Med en gång: flm är inte den definitiva filmtidskriften med stort F. Vi kan inte riktigt föreställa oss hur denna definitiva filmtidskrift skulle se ut. Men den skulle förmodligen behöva vara flera hundra sidor lång och komma ut med så täta mellanrum att ingen hann läsa den. Så flm är ingen fullständig guide till filmvärldenm eller ens till den aktuella bioreportoaren. Förhoppningsvis kommer flm rymma någonting annat. Texter om film i sin egen rätt, men också texter om rörliga bilder i föhållande till pengar , mode och teknologi – spaningar, reportage och kritik. Fyra gånger om året.
http://www.flm.nu/