FSK

FSK

– Vad innebär det att vara medlem i FSK?

Medlemmarna i FSK består av tidskrifter som uppfyller de krav som föreningens stadgar sätter upp.
• Den främsta orsaken för en tidskrift att vara medlem i FSK är att föreningen på olika sätt arbetar för att göra situationen bättre för landets kulturtidskrifter.
• Medlemstidskrifter betalar en lägre fast kostnad på Nätverkstan kulturtidskrifters kommissionstjänst  än andra.
• Samtliga medlemmar i FSK finns presenterade på vår sajt kulturtidskrifter.se .

– Vad kostar det att vara medlem i FSK?

Medlemsavgiften är 400 kronor.