FSK

FSK

– Vad innebär det att vara medlem i FSK?

Medlemmarna i FSK består av tidskrifter som uppfyller de krav som föreningens stadgar sätter upp.
Den främsta orsaken för en tidskrift att vara medlem i FSK är att föreningen på olika sätt arbetar för att göra situationen bättre för landets kulturtidskrifter.
Medlemstidskrifter betalar en lägre fast kostnad på Nätverkstan Ekonomitjänsts kommissionstjänst (NätEK) än andra.

– Vad kostar det att vara medlem i FSK?

Medlemsavgiften är 400 kronor.

– Finns det någon statistik över kulturtidskrifter?

Det är fortfarande dåligt med statistik om kulturtidskrifter. Statens kulturråd samlade tidigare årligen in statistik om/från kulturtidskrifter, men den senaste ordentliga kulturtidskriftsstatistiken är från år 2002. I betänkandet Boken i tiden (SOU 1997:141) kan man även hitta mycket information om kulturtidskrifter.