Dags för årsmöte

Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter håller årsmöte fredag den 13 maj 2022 kl. 15.00. Mötet hålls på Zoom via länk.
(Observera att medlems­avgiften för 2022 måste vara betald för att din tidskriftska äga rösträtt. För att delta: anmäl till föreningens mejl, kansli@fsk.net.

Årsmöteshandlingar och verksamhetsberättelse för 2021 kommer att finnas för nedladdning här på föreningens hemsida. Här hittar du verksamhetsberättelsen för 2021.

Årsmötet brukar avhållas ganska formellt, men ni är mycket välkomna att skicka synpunkter och förslag och kanske själv delta vid ett senare styrelsemöten. Den som vill inkomma med medlemsmotioner till årsmötet måste göra det skriftligen senast en vecka innan mötet. Vill man engagera sig mer i föreningens arbete eller nominera nya styrels­ledamöter är också mycket välkommen att höra av sig!