Stöd

Stöd

– Vad finns det för några stödmöjligheter för tidskrifter?

Två viktiga – och olika – stödmöjligheter finns för tidskrifter med kulturellt innehåll: dels det statliga kulturtidskriftsstödet och dels stöd från HSFR, Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet.

Det statliga kulturtidskriftsstödet regleras i lag (SFS 1993:567) och handläggs av Statens kulturråd. Varje år fördelas drygt tjugo miljoner kronor till kulturtidskrifter och angränsande verksamheter som tidskriftsverkstäderna m.m. Ansökan om produktionsstöd till enskilda tidskrifter görs i augusti varje år. Det finns också ett sk utvecklingsstöd som ger bidrag aktiviteter som har till mål att sprida och göra kulturtidskrifter synliga och för andra insatser som kommer flera kulturtidskrifter till del. Mer information får man på kulturrådets hemsida, där kan man bl.a. hämta hem deras föreskrifter för stödet till kulturtidskrifter. På hemsidan brukar man även kunna ladda ner aktuella ansökningsformulär och söka bidrag online.

Tidskriftsstödet från Vetenskapsrådet tilldelas enbart vetenskapliga tidskrifter – “som håller hög vetenskaplig kvalitet och främjar förnyelse inom forskningsområdet”. Mer om VRs tidskriftsstöd och villkoren för detta finns att läsa på deras hemsida.

 

– Finns det stipendier och andra bidrag som man kan söka som kulturtidskrift?

Det finns självklart ganska så många olika stipendier som man kan söka som kulturtidskrift – framför allt om man har framförhållning och gör välplanerade temanummer. Mer generellt hållna stipendier är det dock något sämre med, men resebidrag går att få en del fonder.

Från Sveriges författarfond kan man som tidskriftsredaktör och kulturjournalist söka medel för internationellt kulturutbyte.