Om oss

FSK, Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter

FSK, Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter, organiserar ett hundratal av landets kulturtidskrifter. De når en bra bit över hundratusen läsare.

FSK:s styrelse formulerade 2010 följande definition av vad en kulturtidskrift är (som svar på den förändring som föreslogs av den då aktuella kulturutredningen):
Kulturtidskrift är en publikation som ger presentation, bevakning och fördjupning inom de skilda konstarternas områden samt/eller behandlar politiska, sociala eller ekonomiska samhällsfrågor. Viktiga funktioner hos kulturtidskrifter är att ge utrymme för analys, idédebatt och filosofiska samtal. En kulturtidskrift är periodiskt utgiven och kan publiceras i tryckt form eller digitalt.

Kulturrådets skrivning för vem som kan få kulturtidskriftsstöd lyder:
Tidskrifter som vänder sig till en allmän publik med kulturdebatt i vid mening. Kulturtidskrifter som får stöd kan också vara tidskrifter som huvudsakligen ger utrymme för analys och presentation inom kultur och konstarter.

En kulturtidskrift kan beröra de flesta intressen och samhällsfrågor. FSK:s medlemmar ger ut tidskrifter om barnböcker, olika lokala regioner, litteratur, konst, samhällsfrågor, främmande delar av världen, ja listan kan göras hur lång som helst. Det är kanske en överdrift att säga att varje intresse finns representerat med en tidskrift, men det är inte långt från sanningen. Tidskrifterna delar sina specifika erfarenheter och utgör en kunskapsbank som saknar motstycke.

Sverige har fortfarande ett stort utbud av tidskrifter, till viss del beroende på kulturtidskriftsstödet och stödet till tidskriftsverkstäderna. Det finns dessvärre en del tendenser som visar att det kanske inte alltid kommer att förbli så. FSK arbetar för att vidareutveckla det ekonomiska stödet till tidskrifterna så att det når full effekt. Vi samarbetar med tidskriftsverkstäderna för att utgivarna och deras medarbetare skall kunna få den kunskap som behövs för att på bästa sätt driva en tidskrift.

FSK:s styrelse består för närvarande av ordförande Siri Reuterstrand (Alba.nu), Anders Bräck (Mediaverkstaden Skåne, Tidskriftsbutiken, Pequod), Andreas Engström (Critical Piont/Kokpunkten), Hannah Ohlén Järvinen (Fronesis, Kris och kritik) och Carolina Söderholm (Konstperspektiv). Föreningsrevisor är Johan Lindgren .
Valberedning: Maria Felle och Jonas Gilbert.

FSK har inte längre något fast kansli, men har sin postadress i centrala Malmö, på Södra Förstadsgatan där Mediaverkstaden Skåne och den fysiska delen av Tidskriftsbutiken.se finns. För kontakt med styrelsen: kansli@fsk.net

Medlemsavgiften är fyrahundra (400) kronor. Ansökan görs till kansliet.