Moms

Moms

– Är kulturtidskrifter momsbefriade?

Nja, alla kulturtidskrifter är inte momsbefriade, men s.k. periodiska medlemsblad behöver inte betala moms på t.ex. tryckerikostnader om de ges ut av en allmännyttig ideell förening. Det finns m.a.o. ingen lag om att just kulturtidskrifter är momsbefriade, däremot kan alltså ideella föreningar och dessas periodiska medlemsblad vara momsbefriade. För mer information om detta hänvisar vi till Skatteverket.

 

– Vad är ett periodiskt medlemsblad respektive en allmännyttig ideell förening?

För att en tidskrift ska anses som ett periodiskt medlemsblad krävs det att det kommer ut med minst fyra nummer per år. Dessutom måste ägaren vara en s.k. allmännyttig ideell förening.