Bokmässan

Den 28 sept – 1 okt 2017 är det dags för Bokmässan i Göteborg!
Vi i FSK:s styrelse har beslutat att vi trots de diskussioner som varit om bojkott även i år kommer att samarbeta med Kulturchock/Nätverkstan kultur om årets KULTURTIDSKRIFTSMONTER. Den som vill delta kan anmäla sig genom att mejla till info@kulturchock.nu . Detaljerad information skickas då till dig.
Vi kommer dock inte att dela ut priset för årets kulturtidskrift på årets Bok & Bibliotek, som vi brukar. Vi har beslutat att prova ett nytt koncept och utdelningen sker på ett separat event i oktober. Vi återkommer med info om när och hur.
I Kulturtidskriftsmontern kan kulturtidskrifterna synas på bredden och höjden! Där säljer Nätverkstan er kulturtidskrift och det kommer att finnas ett scenprogram löpande under mässan där ni tidskrifter har möjlighet att arrangera programpunkter.
Konceptet är som tidigare, ni står för innehållet och Kulturchock står för det praktiska i butiken och montern, vare sig ni vill sälja lösnummer och prenumerationer eller engagera er från scenen. Alla tidskrifter som är kunder hos Nätverkstan Ekonomitjänst/Kulturchock kan anmäla sig gratis. Även medlemmar i FSK kan anmäla sig kostnadsfritt. Övriga tidskrifter erbjuds plats i montern för 800 kronor/tidskrift ex moms (1 000 kronor inkl moms). Senaste dag för anmälan är onsdag 31 augusti och görs till info@kulturchock.nu.
Frågor om montern: Helena Persson på Nätverkstan Kultur (helena.persson@natverkstan.net)
Tjänster för kulturtidskrifter: Nätverkstan Ekonomitjänst (ekonomitjanst@natverkstan.net)
Information om medlemsskap i FSK (kansli@fsk.net).
Frågor besvaras även på Nätverkstan Ekonomitjänsts telefon 031-743 99  05 eller direkt av Helena Persson på 0708-730327.