Årets nordiska

NORSKA TIDSKRIFTEN PROSA UTSÅGS TILL ÅRETS NORDISKA KULTURTIDSKRIFT 2023

Det tionde nordiska kulturtidskriftspriset tilldelades lördag 28.10.2023 kl. 11:00 på Helsingfors bokmässa den norska tidskriften Prosa. Priset överräcks av president Tarja Halonen och jurymedlemmen Dan Lolax.

Den fristående juryn består av en person från varje deltagande land. I år bestod juryn av Dan Lolax, redaktionschef på HBL, Finland; Yvonne Granqvist, författare, kritiker och skrivcoach, Sverige; Andreas Wiese, kritiker, skribent, Norge.

Priset delas ut i Nordisk kulturtidskriftsförenings (NKTF) regi och i år stod den finlandssvenska föreningen Tidskriftscentralen för arrangemangen. Nominerade till priset är de respektive ländernas nationella vinnare. Utöver Prosa var Fredsposten (Finland), Imetysuutisia (Finland) och Verk (Sverige) nominerade.

Nordisk kulturtidskriftsförening, NKTF, grundades 2004 och fungerar i dag som oregistrerad samarbetsorgan för de nationella tidskriftsföreningarna i Norden.

Norge har vunnit det nordiska kulturtidskriftspriset 5 gånger, Danmark 3 gånger, Sverige 1 gång och Finland 1 gång.

Juryns motivering: “Tidskriften Prosa (Norge) är en genomtänkt och genomarbetad tidskrift, både till utseende och innehåll. Tidskriften, som är Norges största för facklitteratur, ger ett omedelbart intryck om vad som kan förväntas. Som läsare är man imponerad över hur väl redaktionen kopplar samman varje nummers huvudtema med de verk som recenseras. Intrycket är också att inget lämnas åt slumpen. Här finns en omsorg för detaljer! Tunga ämnen blir inte tunglästa, bland annat tack vare den snygga layouten.
Konkurrensen från de andra finalisterna – Verk (Sverige), Imetysuutisia (Finland) och Fredsposten (Finland) – var hård, men Prosa är en värdig vinnare i en tid då det finns ett stort behov av relevanta texter om tidlösa och aktuella teman.”


Finska Tuli&Savu blev årets nordiska kulturtidskrift 2019!

Efter ett par års paus har priset för årets nordiska kulturtidskrift åter delats ut.

omslag Tuli & Savu

Juryn motiverar sitt val såhär:

Tuli&Savu[eld&rök] är en lyriktidskrift som i år firar 25-årsjubileum.

I en tid då lyriken hotas av ökad marginalisering är det synnerligen värdefullt med högkvalitativa publikationer som fokuserar på poesi. Tuli&Savu är en sådan tidskrift.

Till kvaliteterna hör att tidskriften innehåller aktuella dialoger och diskussioner som sätter in lyriken i en samhällskontext med filosofiska och sociologiska perspektiv. Den präglas dessutom av såväl en pigg nyfikenhet på nya uttryck som fördjupande texter.

Design- och layoutmässigt är den skickligt formgiven och präglas av en fräschör och elegans, knappa resurser till trots. Layouten är spännande och ständigt nyskapande, men lyckas hela tiden hålla text och innehåll i fokus. Den har kort sagt ett inbjudande visuellt tilltal som understöder läsandet. Likaså uppskattar vi dess inkluderande och språkligt/kulturellt gränsöverskridande ambitioner.

Årets   jury var: Margunn Vikingstad (NO), Ivan Rod (DK), Nina Nyman (FI), Clemens Altgård (SE)

Tidskriftens webbadress: https://www.tulijasavu.net/

Priset är ett samarbete mellan de nordiska kulturtidskriftsföreningarna via Nordisk tidskriftsförening NKTF.

Nominerade till priset är de respektive länders nationella vinnare.
Priset delades i år ut i samband med Bok & Biblioteksmässan i Göteborg, 27 september, samtidigt som de nominerade till det svenska kulturtidskriftspriset tillkännagavs.

——————————————–

Det nordiska kulturtidskriftspriset i Nordisk kulturtidskriftsförenings regi har tyvärr haft en liten paus.
Priset har nu återupptagits och årets vinnare kommer att tillkännages på Bok & biblioteksmässan 27 sep kl 15 i kulturtidskriftsmontern.

———————————————

Bästa nordiska kulturtidskrift 2016 är norska Fanfare!

Priset är ett samarbete mellan de nordiska kulturtidskriftsföreningarna. Nominerade till priset är de respektive länders nationella vinnare.
Priset delades i år ut i samband med Bok & Biblioteksmässan i Göteborg, 23 september, samtidigt som det svenska kulturtidskriftspriset.

Juryns motivering lyder:

“Tidskriften Fanfare är en ung tidskrift med ett anspråkslöst tilltal och höga ambitioner. Med jämställdhet och aktivism som grund, och bland annat genom att låta både etablerade och mindre etablerade konstnärer och kulturarbetare visa upp sig, breddar Fanfare horisonten. För med sitt öppna och raka sätt tillgängliggör tidskriften såväl experimentell litteratur, debatter som svåra ämnen. Inte minst visar de på sambanden mellan konstnärliga experiment och diskussioner och aktuella alvarliga politiska och genuspolitiska problemställningar.

Genom att variera genrer, stil och visuella uttryck och med ett både kritiskt och självkritiskt öga på kvaliteten diskuterar tidskriften kultur på ett alldeles eget sätt. Fanfare har dessutom som ett sidoskott till verksamheten gjort succé med ljudboksingel-projektet Ferdigsnakka. Ett konceptuellt steg ut i världen gjorde de också med Fanfare #5 vars tema undersökte vad det internationella egentligen innebär. Det numret gavs ut på norska, engelska och japanska.

Fanfare visar upp en estetisk och politisk lyhördhet för litteraturens beröringspunkter med andra konstarter och för samspelet mellan konst, vardagsliv och den stora omvärlden.”

Den fristående juryn består av en person från varje deltagande land. I år Tania Örum, lektor emeritus v. Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Köbenhavns Universitet, Danmark, Torbjörn Elensky, författare och kulturskribent, Sverige, Margunn Vikingstad, litteraturkritiker i Morgenbladet och Stefan Wallin, riksdagsman och f.d. kulturminister, Finland.

Övriga nominerade var i år danska Architectura, svenska Divan samt Eos och Astra från Finland.

För arrangemanget, som cirkulerar mellan de deltagande länderna, stod i år Föreningen för Sveriges Kulturtidskrifter.


ÅRETS KULTURTIDSSKRIFT I NORDEN 2015
Torsdag den 26. november kl. 16 uddeler Foreningen af Danske Kulturtidsskrifter (FDK) på vegne af den nordiske paraplyorganisationen, Nordisk Kulturtidskriftsförening, prisen: ”Årets kulturtidsskrift i norden 2015” ved et arrangement i København. Prisen, der uddeles for syvende år i træk, tildeles i år det svenske kunsthåndværks-tidsskrift

HEMSLÖJD
Den dansk / svensk / norske jury motiverer bl.a. valget af Hemslöjd med følgende ord:

 ”Overrask mig, provoker mig! Åben mine grænser, udvid min verden. Fornøj mit sind, forny mit blik på tidsskriftets muligheder. Skriv min samtid! Kravene til det excellente tidsskrift er store og næsten umulige at leve op til på en gang. Men Hemslöjd, årets vinder af Årets kulturtidsskrift i Norden 2015, lever (næsten) op til alle kravene på en meget overraskende og overbevisende måde. Ved første øjekast er emnet smalt, men Hemslöjd er et godt eksempel på, hvad kulturtidsskriftet kan, og at relevansen af indholdet ikke nødvendigvis begrænses af en snæver faglighed, men netop kan løfte et bestemt område ind i et bredere kulturelt felt. (…) Hemslöjd er redaktionelt arbejde af fineste kvalitet. Det tilfredsstiller æstetisk og udvider verden og tidsskriftets muligheder, og det formår at skrive sin samtid fra et overraskende perspektiv.” 

Prisen uddeles ved et arrangement og en reception torsdag den 26. November 2015 kl. 16 i Thiemers Magasin, Tullinnsgade 24, 1618 København V. Her deltager Hemslöjds redaktør, Malin Vessby, og juryens formand, Andreas Harbsmeier, foruden repræsentanter for flere andre kulturtidsskrifter i Norden.

__________________________________________________

DANSK VINNER AV ÅRETS NORDISKE KULTURTIDSSKRIFT 2014
Arkitektur DK

Sjefredaktør: Sanne Wall-Gremstrup
Prisutdeling på Litteraturhuset i Oslo, Kjelleren, lørdag 11. oktober kl. 18.00
v/Knut Olav Åmås, direktør Fritt Ord
Utdelingen inngår i Tidsskriftdagen 2014

Årets nordiske kulturtidsskrift nomineres hvert år fra Årets tidsskrift i alle nordiske land. I år gikk Danmark av med seieren i konkurransen mot «Horisont» fra Finland, «Med andra ord» fra Sverige og Musikkmagasinet «ENO» fra Norge.

Juryens begrunnelse:
«Arkitektur DK er et flott tidsskrift med konstruktive og nysgjerrige innfallsvinkler på arkitektur og byplanlegging fra et globalt, sosialt perspektiv. Her er gode tekster av høy kvalitet, og som tilbyr fordypning og allmenn opplysning om en virksomhet som påvirker oss alle i vår hverdag.»

Juryen har bestått av: Malin Krutmeijer (Sverige), Peter Nielsen (Danmark), Siri Lindstad (Norge) og Bitte Westerlund (Finland).

Prisen ble første gang delt ut i 2009, til det norske litteraturtidsskriftet Vinduet. Året etter vant norske Syn og Segn, og i 2011 det norske litteraturtidsskriftet Bokvennen. Etter tre norske har Danmark innkassert tre strake seire på rad: Litteraturtidsskriftet Standart i 2012, tidsskriftet Den blå port i 2013, og nå Arkitektur DK (Twentyfirst f.o.m. 2014)
Prisen vil tas imot av Adrian Täckman, redaksjonell designer.

Om årets vinner:
Første udgave af Arkitektur DK udkom i februar 1957 som søster til tidsskriftet Arkitekten. I Danmark boomede velfærdsbyggeriet og den nye arkitektur krævede et selvstændigt magasin.

Det dobbeltsprogede Arkitektur DK (Dansk og Engelsk) har gennem tiderne haft store markante temanumre, som et af sine kendetegn; Om nyt boligbyggeri, regional arkitektur, kulturbyggeri, museer, men også med historiske perspektiver i forbindelse med restaureringer eller med dokumenterende og debatskabende karakter fx om bydel Christiania i København. Også nye betydningsfulde bygningsværker og historiske begivenheder, som fx Kunstakademiets 250 års jubilæum er blevet markeret i Arkitektur DK.

Alle udgivelser har rummet principielle artikler om kulturelle og arkitektoniske strømninger i samfundet samt konkrete arkitekturanalyser af de udvalgte værker.

Arkitektur DK´s afløser, “Twentyfirst”, udkom i 2013, og er beslægtet med forgængeren. Men nu lægges vægten i højere grad på velfærdsdesign under en mere overordnet vinkel; større artikler om byudvikling, sociologi og politik veksler med dybtgående interviews med internationale designere, filosoffer og planlæggere. Hertil kommer kronikker og essays, som medvirker til at fastholde og styrke ideen om et kulturmagasin, med rødder i byplanlægning, arkitektur og design.

Kontaktinfo til Arkitektur DK: Sanne Wall-Gremstrup, sjefredaktør.
E-post: swg@arkfo.dk

————————————————————————————–

26.10.13

DANSKA TIDSKRIFTEN DEN BLÅ PORT UTSÅGS TILL ÅRETS NORDISKA KULTURTIDSKRIFT 2013

Det femte nordiska kulturtidskriftspriset på 500 euro tilldelades igår kväll på Helsingfors bokmässa till den danska tidskriften Den Blå Port. Priset överräcktes av tidigare statsministern Paavo Lipponen, riksdagsledamoten och förre kulturministern Stefan Wallin och Tidskriftscentralens verksamhetsledare Christian Lång.

Den fristående juryn består av en person från varje deltagande land. I år av Lene Andersen, författare, filosof och förläggare, Danmark; Ralf Andtbacka, författare, lärare och redaktör på Ellips förlag, Finland; Siri Lindstad, journalist på tidskriften Forskerforum och f.d. redaktör för Fett, Norge; Thomas Breitenstein Millroth, fil. dr, konsthistoriker, författare och kritiker, Sverige.

Priset delas ut i Nordisk Kulturtidskriftsförenings regi och i år stod den finlandssvenska föreningen Tidskriftscentralen för arrangemangen. Nominerade till priset är de respektive ländernas nationella vinnare. Utöver Den Blå Port var Eos (Finland), Ulkopolitiikka (Finland), Paletten (Sverige) och Vagant (Norge) nominerade.
Juryns motivering:
“Danska Den Blå Port är en tidskrift som lyckas fånga litteraturen här och nu, samtidigt som texterna känns tidlösa och evigt aktuella. Den är ambitiös och navigerar med säkerhet och elegans i tidens intellektuella farvatten. Den står den konstnärliga processen nära; teorin blir inte ett självändamål som överskuggar den skapande handlingen och drivkraften.

Det visuella uttrycket är dämpat och anspråkslöst, nästan blygsamt och blekt, i klassiskt vacker form. Men när man börjar bläddra, tar det inte lång tid innan orden gnistrar, bubblar och sjuder på och mellan raderna. Den Blå Port ger en lust att läsa mer, mer och mer, inte bara tidskriftens egna texter, men också böcker av alla slag, andra tidskrifter, pamfletter, broschyrer. Den lyckas göra det poetiska politiskt och det politiska poetiskt.

Tidskriften innehåller mycket ny dansk litteratur, sidorna svämmar över av fantastiska bidrag av aktuell litteratur och också artiklar som dyker ner i aktuella språkligt-konstnärliga teman, som t.ex. Morten Söndergaards ”ordapotek”. Den Blå Port är ännu en företrädare för en lång folkbildande kulturivrande tradition, där grundförutsättningen är själva ämnet. Lågmält, viskande, men med en andedräkt het av iver.”

Den Blå Port:
Redaktör Josefine Klougart

E-post josefineklougart@gmail.com

Redaktör Jonas Rolsted

E-post jrolsted@hotmail.com

Utgivare Forlaget Vandkunsten

Här kan du ladda ner ett pressmeddelande och bilder från prisutdelningen

——————————————————————————————-

Danska Standart blev Årets nordiska kulturtidskrift 2012!

Juryns motivering lyder:

Standart är elegant intellektuell och har genomgående mycket välskrivna texter som behandlar såväl gamla klassiker som nya böcker i ett kräset urval. Texterna är också det som spelar huvudrollen i denna tidskrift som i sitt utseende förenar det traditionella med en känsla av nytt. Trots sin intellektuella höjd är tidskriften lätt att läsa och den som tror att det inte går att vara litterär utan att vara tråkig får motsatsen bevisad av Standart.

Den fristående juryn består av en person från varje deltagande land. I år Juha Ruusuvuori, författare Finland, Lena Lindgren, journalist, Norge, Kamilla Löfström, litterturkritiker, Danmark och Anna Lindal, violinist och dekan för konstnärliga fakulteten Göteborgs universitet, Sverige

Priset, som i år delades ut för fjärde gången, delas ut i Nordisk kulturtidskriftsförenings regi. Nominerade till priset är de respektive ländernas nationella vinnare.
Priset delades ut i samband med Bok & Biblioteksmässan i Göteborg, 28 september, samtidigt som det svenska kulturtidskriftspriset.

Nordisk kulturtidskriftsförening, NKTF, grundades 2004 och har som mål att:
* Nå ut till nya läsare i hela Norden, genom ökad representation och marknadsföring.
* Fungera som en knutpunkt för utbyte och dialog mellan kulturtidskrifter, och därigenom stärka deras närvaro i en nordisk offentlighet.
* Förbättra förhållandena för de nordiska kulturtidskrifterna, genom att med en samlad röst driva gemensamma intressefrågor.

——————————————————————————————-

Norska Bokvennen blev Årets nordiska kulturtidskrift 2011!

12 november, i samband med Bogforum i Köpenhamn korades Bokvennen Litterært Magasin tillårets nordiska kulturtidskrift.
Nominerade tillpriset är varje år de tidskrifter som vunnit de nationella priserna i respektive land året under det gångna året. I år var de: Hvedekorn (Danmark), Bokvennen (Norge), Tidskriften Ful (Sverige) och Astra Nova (Finland)

Juryn består av en representant från varje deltagande land, i år: Mette Moestrup (DK), Lars Sund (FI),Gunnar Bergdahl (SE) och Lena Lindgren (NO).

Här kan du läsa Juryordföranden Mette Moestrups tal som också är motiveringen till priset.

Prisen är instiftat av den Nordiska KulturTidskriftsFöreningen, NKTF. Föreningen grundades 2004, med syftet att stärka samtalet mellan de nordiska länderna. Tre övergripande målsättningar är vägledande för föreningens arbete:
* Nå ut till nya läsare i hela Norden, genom ökad representation och marknadsföring.
* Fungera som en knutpunkt för utbyte och dialog mellan kulturtidskrifter, och därigenom stärka deras närvaro i en nordisk offentlighet.
* Förbättra förhållandena för de nordiska kulturtidskrifterna, genom att med en samlad röst driva gemensamma intressefrågor.

——————————————————————————————-

Årets nordiska kulturtidskrift 2010 – Syn og Segn!

För andra året i rad har en norsk tidskrift korats till Årets nordiska kulturtidskrift – Syn og Segn!

Priset till Nordens främsta kulturtidskrift 2010 delades ut under högtidliga omständigheter vid Helsingfors bokmässa, den 29:e Oktober. De glada pristagarna fick motta ett diplom från den finska kultur- och idrottsministern Stefan Wallin och en prissumma på 500 euro, skänkt av den Svenska kulturfonden. Finska kulturtidskriftsföreningen Kultti arrangerade utnämningen, i nära samarbete med NKTF, den Nordiska kulturtidskriftsföreningen.

Utöver Syn og Segn var de nominerade tidskrifterna Basso (Finland), Maskinfabriken (Danmark) och Ponton (Sverige).

Juryn bestod av Monika Fagerholm (Finland), Birgitte Kjos (Norge), Erik Skyum-Nielsen (Danmark) och Lena Sundström (Sverige). Deras motivering löd:
”Syn og Segn er eit moderne og aktuelt tidsskrift i beste tyding av ordet. Det inneheld interessante, velskrivne, grundige og personlege artiklar. Tidsskriftet har stor breidd både i sjanger og tema. Det byr på alt frå reportasjar til essay, og tema spenner frå fascismen i Europa via euroens historie og Chelsea Hotel til Sofi Oksanens omsette essay – kombinert med ein djuptloddande refleksjon over feminismen og kvinners stilling i den tidlegare austblokka. Syn og Segn gir lyst til å lese meir og tenkje vidare sjølv, og juryen anbefaler det på det varmaste.”

——————————————————————————————-

Årets nordiska kulturtidskrift 2009 – Vinduet!

Förra året delades priset till Årets nordiska kulturtidskrift ut för första gången. Priset är instiftat av den nordiska kulturtidskriftsföreningen, NKTF. Utifrån föregående års nationella tidskriftsvinnare har den bästa nordiska kulturtidskriften utsetts. 2009 utsågs den norska litteraturtidskriften Vinduet.

Juryen bestod av Kjell Lars Berge, juryordförande (professor i nordisk litteratur, Norge), Jörn Donner (författare & filmproducent, Finland), Guðmundur Oddur Magnússon (professor i grafisk design, Island), Astrid Trotzig (författare, Sverige) och Søren Vinterberg (journalist & kulturskribent, Danmark).

De nominerade tidskrifterna var Kaltio (Finland), Kritik (Danmark), Rafskinna (Island), OEI (Sverige) och Vinduet (Norge). Juryn motiverade valet av Vinduet med orden:

»Vinnertidsskriftet er tradisjonsrikt på grensen til å være retro og hypermoderne på samme tid. Det legger til rette for de gode skribentene i et rikholdig knippe av genrer fra det noe impresjonistiske intervjuet til den tyngre orienteringsartikkelen. Det informerer bredt og tilgjengelig om tendenser i skjønnlitteratur og tilgrensende estetiske felt internasjonalt og nasjonalt. Ambisjonene for design og visuell utforming er meget høye. Ikke minst er tidsskriftet velskrevet og svært godt redigert.«

Detta är första gången som NKTF delar ut pris till Årets nordiska tidskrift. Priset ska stimulera till en hög nivå bland föreningarnas medlemmar och upplysa om det nordiska tidskriftsfältet.

Vinnartidskriftens redaktör Audun Vinger mottog den 14:e november ett diplom och ett konstverk av Joakim Lund, under en ceremoni på Litteraturhuset i Oslo. Prisutdelningen var en del av Tidsskriftdagen, en årlig festdag för och med tidskrifter, som arrangeras av Norsk tidsskriftforening.