Mål

FSK:s mål:

 • att främja spridning och kunskap om svenska kulturtidskrifter samt att tillvarata medlemmarnas intressen,
 • att föra medlemstidskrifternas talan vid kontakter med myndigheter och organisationer samt eftersträva rollen som remissinstans för kulturtidskrifterna i angelägna frågor,
 • att bevaka medlemmarnas upphovsrättsliga intressen och kunna företräda medlemmarna i sådana frågor,
 • att representera medlemstidskrifterna i internationella frågor.

 

FSK verkar också för:

 • införandet av ett lägre kulturporto
 • bättre avtal med tryckerier och leverantörer
 • metoder för att utveckla marknadsföringen av kulturtidskrifterna
 • skapandet av ett icke kommersiellt distributionsnät
 • tidskriftsverkstäderna ges ökade resurser och successivt byggs ut
 • införandet av ett ersättningssystem för nyttjandet av kulturtidskrifter på bibliotek
 • öka tidskrifternas tillgänglighet på bibliotek och i undervisning, bland annat via ett utbyggt artikelsöksystem och fulltextdatabas.

Föreningen är politiskt och religiöst obunden.