VALEXTRA: Vad säger politikerna om kulturtidskrifternas framtid?

Vad har kulturen för roll i valet 2022? Vilka kulturpolitiska frågor står på agendan? Finns det någon plats för kulturtidskrifterna efter valet?
I somras samlade vi företrädare från fyra partier i Samfundet De Nios trädgård. Lawen Redar (S), Vasiliki Tsouplaki (V), Ulf Dernevik (Mp) och Christer Nylander (L) fick berätta om sin och de respektive parternas syn på tidskrifter. Samtalet arrangerades av Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter, Nätverkstan kulturtidskrifter och Mediaverkstaden Skåne.