Kulturtidskriftsmontern är tillbaka!

I år infaller Bokmässan i Göteborg den 22 – 25 sept 2022 och som vanligt är FSK:s medlemmar välkomna att delta med sina tidskrifter för utställning och försäljning. I år finns också möjlighet att medverka på en scen som arrangeras i samarbete med Aftonbladet Kultur! 
Kulturtidskriftsmontern är den plats på bokmässan där kulturtidskrifterna kan breda ut sig i en specifik monter som Nätverkstan kulturtidskrifter samordnar. Här syns tidskrifterna under mässans fyra dagar. Tidskrifterna står för innehållet och Nätverkstan för det praktiska. 
Tidigare har tidskrifterna även hörts i Kulturtidskriftsmontern men i år testas ett nytt grepp. I samarbete med Aftonbladet Kultur kommer tidskrifter att höras på en gemensam scen för Kulturtidskrifter och Aftonbladet Kultur (på Aftonbladet Kulturs traditionella monterplats). Vi tror att samarbetet skapar nya möjligheter för tidskrifter; att lyftas i nya och bredare sammanhang, att nå nya målgrupper och att få möta personer utanför det egna nätverket. Vi hoppas också att kulturtidskrifter som fenomen uppmärksammas på bredare front. Runt lunchtid alla dagar kommer Nätverkstan Kulturtidskrifter och Aftonbladet Kultur att skapa en längre gemensam programpunkt som är relevant för oss alla.  
Det nya samarbetet innebär att vi designar om Kulturtidskriftsmontern för att i än högre grad synliggöra tidskrifter och öka möjligheter till försäljning. Det kommer även att finnas en röd tråd i designen mellan scenen och vår monter. Utformningen görs i samarbete med illustratören Sara Granér och scenograf Petra Valén.
Torsdag 22 sept kl 18 kommer blir det ett gemensamt montermingel på mässan. Fredag 23 september bjuder vi som vanligt in till mat och dryck för kulturtidskrifterna. Vi hoppas att vi ses där!


ANMÄLAN SCENPROGRAM KULTURTIDSKRIFTER/AFTONBLADET KULTUR
Hur går det till och när måste jag skicka in förslag?Scenen vänder sig till en bred målgrupp. För att skapa ett sammanhållet program som vänder sig utåt och till en allmänhet kommer vi i högre grad än tidigare därför att kurera de samtal som äger rum på scenen. I arbetet med att kurera programmet är vi därför intresserade inte bara av “färdiga” programpunkter utan även av teman och personer som är aktuella för er och utifrån vilka vi tillsammans kan skapa programpunkter. Hör gärna av er kring vilka teman ni behandlar i höst, spännande personer som medverkar eller tidskrifter ni gärna har samtal tillsammans med.
Meddela oss era förslag på kulturtidskrifter@natverkstan.net. Frågor kring scenprogrammet besvaras av Martina på martina.jeansson@natverkstan.se eller på telefon 076 338 10 23.
Senaste dag för att skicka in programförslag är onsdag 15 maj.
Vad kostar det?Nätverkstan står för scenhyra, annonsering av program och teknik. Ni står själva för övriga kostnader som är kopplade till programpunkter och medverkande, exv resa, boende, entrébiljett till bokmässan. 
Vad får vi när vi anmäler oss?Nätverkstan står för det praktiska kring koordineringen av program på scenen. Programmet kommer att finnas tillgängligt på Bokmässans hemsida samt tryckas i Aftonbladet Kultur. 
Vad är nästa steg?Vi återkopplar till er kring förslagen senast 30 maj. Vi planerar att ha klart programmet innan midsommar. 

ANMÄLAN EXPONERING KULTURTIDSKRIFTSMONTERN
Hur går det till och när måste jag anmäla mig?Anmälan sker till oss via mail till kulturtidskrifter@natverkstan.net
Senaste dag för anmälan till Kulturtidskriftsmontern är fredag 17 juni.
Vad kostar det?Alla tidskrifter som är kunder hos Nätverkstan Kulturtidskrifter, eller medlemmar i FSK, kan anmäla sig kostnadsfritt. Övriga tidskrifter erbjuds plats i montern för 800 kronor/tidskrift ex moms (1 000 kronor inkl moms).
Vad får vi när vi anmäler oss?I montern kan vi ha er tidskrift till försäljning som både lösnummer och prenumerationer. Det nya samarbetet innebär att vi designar om montern för att i än högre grad synliggöra själva tidskrifterna. Nätverkstan står för det praktiska kring bemanning och försäljning i montern.
Vad är nästa steg?Vi återkopplar till er kring leveranser, vilken information vi behöver inför försäljning och datum att hålla koll på. 

Hjärtligt välkomna att göra Bokmässan 2022!

Dags för årsmöte

Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter håller årsmöte fredag den 13 maj 2022 kl. 15.00. Mötet hålls på Zoom via länk.
(Observera att medlems­avgiften för 2022 måste vara betald för att din tidskriftska äga rösträtt. För att delta: anmäl till föreningens mejl, kansli@fsk.net.

Årsmöteshandlingar och verksamhetsberättelse för 2021 kommer att finnas för nedladdning här på föreningens hemsida. Här hittar du verksamhetsberättelsen för 2021.

Årsmötet brukar avhållas ganska formellt, men ni är mycket välkomna att skicka synpunkter och förslag och kanske själv delta vid ett senare styrelsemöten. Den som vill inkomma med medlemsmotioner till årsmötet måste göra det skriftligen senast en vecka innan mötet. Vill man engagera sig mer i föreningens arbete eller nominera nya styrels­ledamöter är också mycket välkommen att höra av sig!

Aiolos årets kulturtidskrift 2021!

Tredje gången gillt! Den tredje gången Aiolos nominerats till Årets kulturtidskriftspris blev det till slut deras.

Juryns motivering lyder:
Initierade och namnkunniga skribenter djupdyker i omfångsrika, tematiska nummer; utforskar, nyanserar och lyfter fram oväntade ingångsvinklar som vidgar perspektiven och fäster läsarens blick på både detaljer och helheter.  Formgivningen är oklanderlig och anpassas följsamt efter olika texttyper och bilder. 

Aiolos tar läsaren på allvar.
http://aiolos.info/

*

Prissumman, som i år höjts med 10.000 kr, består nu av 50.000 kronor skänkta av Samfundet De Nio och ett konstverk. Denna gång är konstverket ett resultat av ett projekt kallat Joining Paths där Åsa Norberg och Jennie Sundén studerat bild- och handskriftspedagogen Marion Richardsons övningar och undersökt tecknet som mönsterbild.


Juryn för priset, som utses av FSK:styrelse och arbetar helt självständigt, har i år haft sin bas i västra Sverige och har bestått av Kerstin Aronsson, Jerker Sagfors, Nicklas Sennerteg, Agneta von Zeipel och Lillemor Åkerman.

Prisceremonin hölls 23 oktober på Rönnells Antikvariat i Stockholm. Den innehöll förutom själva prisutdelningen också ett kort samtal med samtliga nominerade tidskrifter. Anna Williams, ordförande för Samfundet De Nio höll ett anförande och poeten och kulturjournalisten Anna Axfors bjöd på stand up comedy baserad på årets nominerade tidskrifter. 


Övriga nominerade till priset i år var: Bazar Masarin, Dixikon, Filmrutan och Historiskan.

*

Eventuella frågor om priset kan besvaras av:
Hannah Ohlén Järvinen, FSK tel: 073-811 07 32/ hannah.ohlen@fronesis.nu
Siri Reuterstrand, FSK, tel: 0705-139068 siri@alba.nu
Eller för juryn: Kerstin Aronsson
tel 079-0692085 / info@dalslandexplorer.se

De nominerade till priset Årets kulturtidskrift 2021 är klara!

Nominerade till priset Årets kulturtidskrift är i år tidskrifterna: Aiolos, Bazar Masarin, Dixikon, Filmrutan och Historiskan.

Juryns motiveringar valet av just dessa, samt webbadresser till respektive tidskrift hittar du nedan.

Jury för kulturtidskriftspriset har i år varit: Kerstin Aronsson, Jerker Sagfors, Nicklas Sennerteg, Agneta von Zeipel och Lillemor Åkerman

 Vinnaren kommer att tillkännages och priset delas ut vid en ceremoni på Rönnells antikvariat i Stockholm 23 oktober kl 14.30. Tillställningen pågår mellan kl 14–16.

Priset, som delas ut för 26:e gången, består av 40.000 kronor skänkta av samfundet De Nio och ett konstverk. Som vanligt är det Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter som står bakom hela arrangemanget.

Juryns motveringar:

Aiolos

http://aiolos.info/

Initierade och namnkunniga skribenter djupdyker i omfångsrika, tematiska nummer; utforskar, nyanserar och lyfter fram oväntade ingångssvinklar som vidgar perspektiven och fäster läsarens blick på både detaljer och helheter.  Formgivningen är oklanderlig och anpassas följsamt efter olika texttyper och bilder. 
Aiolos tar läsaren på allvar.

Bazar Masarin

https://issuu.com/bazarmasarin

Intressant, ambitiös, seriös konsekvent tidskrift om barn- och ungdomslitteratur och illustration. Med analytisk blick och nyfiket sinne närmar den sig aktuella teman, frågeställningar, upphovspersoner och verk. Inspirerande, kunnigt och väl formgivet. Maffiga, innehållsrika nummer strålande illustrerat med kopplingar till artiklarna. 

Dixikon 

www.dixikon.se 

började ges ut som nättidskrift 2007 och har idag ett imponerande arkiv med intressanta artiklar om litteratur och scenkonst. Med blicken riktad ut mot Europa och övriga världen delar väl skrivande medarbetare med sig av intressanta utgivningar som många gånger inte når Sverige i översättning. Hög litterär kvalitet i texter och urval av ämnen/verk som behandlas med utblick och insikt. 

Filmrutan

https://www.filmrutan.se/

Filmrutan tillhör med sina drygt sex decennier på nacken veteranerna bland de svenska kulturtidskrifterna och bara det förtjänar egentligen ett pris. Det är en vackert utformad tidskrift som lustfyllt vårdar bildningstanken inom filmmediet. De initierade texterna väcker inte bara lusten att upptäcka nya filmer, utan också att med andra ögon se om gamla alster som du redan sett.

Historiskan

https://historiskan.se/

I gränslandet mellan historia, kultur och samhälle lyfter Historiskan konsekvent fram en tidigare undanskymd och ringaktad historia som handlar om halva mänskligheten. Det är en smart och snygg tidskrift som vänder sig till alla och inte bara de redan invigda. En kulturgärning som breddar och fördjupar historieintresset.

Eventuella frågor om priset kan besvaras av:

Hannah Ohlén Järvinen, FSK  tel: 073-811 07 32/ hannah.ohlen@fronesis.nu

Eller för juryn: Kerstin Aronsson

tel 079-0692085 / info@dalslandexplorer.se

Årsmöte

Snart dags igen! Årets årsmöte sker tisdag 18 maj kl 15. Mötet hålls på Journalistförbundets kansli, Vasagatan 50 i Stockholm och på Zoom via länk. (Observera att medlemsavgiften för 2021 måste vara betald för att tidskriften ska äga rösträtt. Anmäl om du vill delta till föreningens mejl, kansli@fsk. net. Vi kommer att begränsa antalet personer på det fysiska mötet till 8 personer, övriga får delta via Zoom.

Kallelse har utgått med vanligt via vanlig post till er.
Vi vill passa på att påminna om att det är viktigt för oss att ni anmäler ändrade adresser. Såväl postadresser som e-post. Det är lätt att vi tappar bort er annars och ni kan missa viktig information.

Årsmötet brukar avhållas ganska formellt, men ni är mycket välkomna att skicka synpunkter och förslag och kanske själv delta vid ett senare styrelsemöte, då det finns mer tid för informella samtal. Den som vill inkomma med medlemsmotioner till årsmötet måste göra det skriftligen senast en vecka innan mötet.
Vill man engagera sig mer i föreningens arbete eller nominera nya styrelseledamöter är också mycket välkommen att höra av sig!

Här hittar du verksamhetsberättelse för 2020

Här hittar du kallelse och dagordning.