Om årets bokmässa/kulturtidskriftsmontern

2024 infaller Bokmässan i Göteborg den 26–29 september och som vanligt kommer det att finnas en kulturtidskriftsmonter arrangerad av Nätverkstan Kulturtidskrifter det är hög tid att anmäla både till utställning och försäljning samt medverkan på samtalsscenen.

De senaste två åren har kulturtidskrifterna haft samtalsscenen i samarbete med Aftonbladet Kultur och kommer fortsätta med det även i år. Vi ser detta som ett lyckat samarbete som har skapat nya möjligheter för tidskrifter – samtalen lyfter innehållet i nya och bredare sammanhang och når ut till nya målgrupper.

Kulturtidskrifterna hittas alltså återigen på två fysiska platser under mässan:

Kulturtidskriftsmontern är den plats på Bokmässan där det sker försäljning av tidskrifter och som vi på Nätverkstan samordnar. Här syns tidskrifterna under mässans alla fyra dagar. Vi kommer även att här erbjuda plats för er att arrangera workshops, releaser och möten med era läsare.

Samtalsscenen är den plats på Bokmässan där ni kan arrangera samtal på de teman som är relevanta för er tidskrift. Vi ansvarar för programmet halva dagarna och Aftonbladet för den andra halvan. Runt lunchtid alla dagar kommer Nätverkstan Kulturtidskrifter och Aftonbladet Kultur att skapa en längre gemensam programpunkt som är relevant för oss alla. 

Det kommer även i år att finnas en röd tråd i designen mellan scenen och vår monter. Utformningen görs denna gång i samarbete en konstnär, mer information kommer senare.

Fredag 27 september bjuder vi som vanligt in till mat och dryck för kulturtidskrifterna. Inbjudan med fler detaljer kommer senare. 

DATUM FÖR ANMÄLAN

Senaste dag för anmälan till samtalsscenen är måndag 15 april. Skicka anmälan till kulturtidskrifter@natverkstan.net.

Senaste dag för anmälan till försäljningsmontern är fredag 31 maj. Skicka anmälan till kulturtidskrifter@natverkstan.net.

PROGRAMPUNKT PÅ SAMTALSSCENEN

Hur går det till att skicka in förslag?

Scenen vänder sig till en bred målgrupp. För att skapa ett sammanhållet program som intressant för besökarna kommer vi liksom förra året att kurera de samtal som äger rum på scenen. I arbetet med att kurera programmet är vi därför intresserade inte bara av “färdiga” programpunkter utan även av förslag på teman och personer som är aktuella för er i höst och utifrån vilka vi tillsammans kan skapa programpunkter. Ni får även gärna tänka in spännande personer som ni vill passa på att samverka med och vilka andra tidskrifter ni gärna har samtal med. Tema för årets bokmässa är Sápmi och rymden, samtalet behöver dock inte beröra temana. Varje programpunkt tilldelas 20 minuter.

Vad kostar det?

Nätverkstan står för monter- och scenhyra, annonsering av program och teknik. Ni står själva för övriga kostnader som är kopplade till programpunkter och medverkande, till exempel resa, boende, entrébiljett till Bokmässan. 

Vad får vi när vi anmäler oss?

Nätverkstan står för det praktiska kring koordineringen av program på scenen. Programmet kommer att finnas tillgängligt på Bokmässans webbplats samt publiceras i Aftonbladet Kultur på den aktuella dagen. 

Vad är nästa steg?

Vi återkopplar till er kring förslagen senast fredag 17 maj. Vi planerar att ha klart programmet innan midsommar. 

FÖRSÄLJNING OCH EXPO I KULTURTIDSKRIFTSMONTERN

Vad får vi när vi anmäler oss?

I montern kan vi ha er tidskrift till försäljning som både lösnummer och prenumerationer. Nätverkstan står för det praktiska kring bemanning och försäljning i montern.

Vad kostar det?

Alla tidskrifter som är kunder hos Nätverkstan Kulturtidskrifter, eller medlemmar i FSK, kan anmäla sig kostnadsfritt. Övriga tidskrifter erbjuds plats i montern för 800 kronor/tidskrift ex moms (1 000 kronor inkl. moms).

Vad är nästa steg?

Nätverkstan kulturtidskrifter återkopplar till er kring leveranser, vilken information de behöver inför försäljning och datum att hålla koll på. 

Eventuella frågor om montern hänvisas till

julia.britschgi@natverkstan.net
kulturtidskrifter@natverkstan.net