Kulturtidskrifterna och synligheten

Kulturtidskrifternas villkor, räckvidd och möjliga affärsmodeller har på djupet påverkats av digitaliseringen1 och den nya, fragmentiserade offentlighet som blivit en följd.

Det har föranlett Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter att beställa en förstudie, med dels en lägesbeskrivning, dels ett resonemang kring möjligheterna att synliggöra utbudet. FSK vill framför allt ha idén om en gemensam plattform (portal/skyltfönster/samlingsplats) belyst, vilket görs i särskilt avsnitt. Förstudien är baserad på intervjuer med personer som är verksamma inom fältet.

Förstudien är skriven av kulturjournalisten Gunilla Kindstrand, på armlängds avstånd från FSK. FSK:s kommentarer och förslag finns i det avslutande avsnittet. Uppdraget är finansierat av Statens kulturråd.

Här kan du ladda hem förstudien.