Med andra ord blev årets kulturtidskrift 2013

Med andra ord, en tidskrift om litterär översättning, blev årets kulturtidskrift när priset delades ut idag kl 15.00 i kulturtidskriftsmontern på Bok & Biblioteksmässan i Göteborg. Med andra ord, MAO, ges ut av Översättarcentrum. Redaktör för tidskriften är Viktoria Jäderling.

Priset bestod i år av 40.000kronor donerade av Samfundet de nio och ett konstverk av Göteborgskonstnären Per Agelii.

Juryns motivering till utnämningen lyder:  Med översättningen som utgångspunkt lyckas redaktionen för Med andra ord med konststycket att få vad som kan tyckas vara en angelägenhet endast för de närmast sörjande att kännas oumbärlig. I tunna och till synes anspråkslösa nummer avhandlas såväl bruket av skiljetecken som metaforer och med språk- och tolkningsfrågor i centrum görs ett antal djupdykningar i intressanta internationella författarskap.

Vinnaren utses av en oberoende jury som i år bestått av följande medlemmar: Jonas Holmberg, Jenny Högström, Sven-Eric Liedman, Petra Revenue och Peter ”Spättan” Svensson.

Det är artonde gången som priset till Sveriges bästa kulturtidskrift delas ut. Tidigare har det gått till tidskrifterna Dialoger (1996), Index (1997), Ord & Bild (1998), Glänta (1999), Karavan (2000), Lira (2001), Bang (2002), Arena (2003), Fronesis (2004), Sex (2005), Lyrikvännen (2006), Pockettidningen R (2007), OEI (2008), Ponton (2009), Ful (2010), Ett lysande namn (2011) och senast till konsttidskriften Paletten (2012)

Nomineringarna till årets svenska kulturtidskrift 2013 klara

I samband med Bok & Bibiblioteksmässan i Göteborg delar FSK (Föreningen för Sveriges Kulturtidskrifter) årligen ut pris till bästa svenska kulturtidskrift. Juryn utses av FSK:s styrelse och har i år varit Göteborgsbaserad. Den har bestått av följande personer: Jonas Holmberg, Jenny Högström, Sven-Eric Liedman, Petra Revenue och Peter ”Spättan” Svensson.

De har nu kungjort de nominerade, som är:

Arche
Motivering: Arche bjuder på ständigt nya intellektuella äventyr som kan gälla psykoanalys, arkitektur eller rysk kultur.  Inget är lättviktigt, standarden på artiklarna genomgående hög och bildmaterialet slösande rikt och lockande. Läsaren får i varje nummer lära sig något nytt om världen.

Fikssion
Motivering: Fikssion, som beskriver sig själv som en nättidskrift av och för oetablerade poeter, är inte bara en tidskrift om litteratur, den funkar också som litteratur. Med andra ord är den en digital DIY-fantasi som är både orädd och rolig, poetisk och politisk, konceptuell och kongenial. Här varvas temanummer om pengar med tillbakablickar på det 2000-tal som flytt. Här tycks allt kunna hända.

Kritiker
Motivering: Sedan 2006 har denna flerspråkiga och snyggt formgivna tidskrift varit ett forum för litteraturkritik och essäistik som inbjudit till både dialog och debatt. Dess temanummer om fred, eller, som sist, om kvinnliga iranska poeter, vittnar om ett politiskt engagemang.

Tidskriftens namn må ha utgått från kritikern som person, men det är genom sina olika samarbeten och i mångfalden kritiska praktiker som den blivit så viktig: kritiker, med betoning på andra stavelsen, alltså.

Med andra ord
Motivering: Med översättningen som utgångspunkt lyckas redaktionen för Med andra ord med konststycket att få vad som kan tyckas vara en angelägenhet endast för de närmast sörjande att kännas oumbärlig. I tunna och till synes anspråkslösa nummer avhandlas såväl bruket av skiljetecken som metaforer och med språk- och tolkningsfrågor i centrum görs ett antal djupdykningar i intressanta internationella författarskap.

Nutida Musik
Motivering: Med örat mot såväl kammarorkestern som gräsmattan är Nutida Musik en nyfiken och stringent tidskrift med en stark egen röst. Välkomponerat och konsekvent förenar tidskriften essäer och intervjuer med en ambitiös och gedigen kritikavdelning. På ett ofta tillbakablickande fält stiger Nutida Musik ner i samtidens klanger med den lika politiska som estetiska frågan: vad är det som låter?

Priset delas ut i Kulturtidskriftsmontern B02:41 klockan 15.00 på fredagen den 27:e september, på mässan i Göteborg. Senare på kvällen presenteras vinnaren och de nominerade lite närmare under en tidskriftsfest på Trägårn. Den arrangeras av Kulturchock i samarbete med Glänta och Göteborgs Internationella Filmfestival. Priset består av 40000 kr samt ett konstverk, som i år är en skulptur gjord av Per Agelii.

Priset sponsras av Samfundet De Nio.

Eventuella frågor besvaras per mejl av FSK på kansli@fsk.net. Eller av FSK:s ordförande Siri Reuterstrand på telefon 0705-139068, mejl siri@alba.nu

Tidigare nyheter

Den elektroniska Kulturtidskriften 2013
Nu finns katalogen över de flesta av Sveriges kulturtidskrifter tillgänglig på nätet som pdf.

Här hämtar du den.


Dags att redovisa!
Glöm inte att sända in redovisning av produktionsstöd till kulturtidskrifter 2012.
Ska vara inne senast 13/5 2013

Här hittar du blanketten


FSK:s Remissyttrande angående Läsandets kultur (SOU 2012:65)

kan du läsa här


Tidskriftsstödet för 2013
Nu är det klart hur kulturtidskriftsstödet fördelas under nästa år. Här hittar du listan.http://www.kulturradet.se/sv/bidrag/beviljade_bidrag/2012/Kulturtidskrifter1/

 

Vi vill också påminna om att det är dags att söka utvecklingsstöd.
Sista ansökningsdag för 2013 är 28 januari.
Observera att ansökan numera ska vara Kulturrådet till handa senast klockan 12:00 (dagtid) på ansökningsdagen.


Årets kulturtidskrifter 2012 är utsedda!

I samband med Bok- och biblioteksmässan i Göteborg delades priserna för årets svenska respektive årets nordiska kulturtidskrift ut 28/9  i kulturtidskriftsmontern.

Vinnaren av det svenska priset blev konsttidskriften Paletten och av det nordiska den danska litteraturtidskriften Standart.

Det nordiska priset delas ut i Nordisk kulturtidskriftsförenings regi. Nominerade till priset är de respektive ländernas nationella vinnare. I juryn satt i år Juha Ruusuvuori (författare, Finland), Lena Lindgren (journalist, Norge), Kamilla Löfström (litterturkritiker, Danmark) och Anna Lindal (violinist och dekan för konstnärliga fakulteten Göteborgs universitet, Sverige).

Deras motivering lyder:

Det nordiska kulturtidskriftspriset går i år till den danska litteraturtidskriften Standart. 

Standart är elegant intellektuell och har genomgående mycket välskrivna texter som behandlar såväl gamla klassiker som nya böcker i ett kräset urval. Texterna är också det som spelar huvudrollen i denna tidskrift som i sitt utseende förenar det traditionella med en känsla av nytt. Trots sin intellektuella höjd är tidskriften lätt att läsa och den som tror att det inte går att vara litterär utan att vara tråkig får motsatsen bevisad av Standart.

 

Det svenska priset består av en summa på 40000 kronor donerade av Samfundet De Nio samt ett unikt konstverk signerat konstnären Peter Johansson. Föreningen för Sveriges Kulturtidskrifter (FSK) ansvarar för priset och i juryn satt i år Helena Boberg, Rasmus Fleischer, Shang Imam, Marianne Lindberg De Geer och Johan Söderbäck. Deras motivering lyder:

Paletten grundades 1940 och är Sveriges äldsta konsttidskrift. Omslagets tidningshuvud är i dag detsamma som på det allra första numret, kanske som en markering för att de verkligt framåtblickande alltid känner sin historia. 70 år senare är nämligen Paletten allt annat än nostalgisk och tillbakalutad, utan stadigt förankrad i konstens nutid och mer vital än någonsin.

År 2011 togs Paletten över av Milou Allerholm, Sinziana Ravini och Fredrik Svensk. Den nya redaktionen har snabbt hittat en form för att initierat och nyfiket utforska konstens möjligheter. ”Ekonomi och politik har sin estetik, och det estetiska har också sin ekonomi och politik”, skriver de i sin allra första ledare; ett slags programförklaring för ett redaktörskap som intresserat sig för frågor om konstens autonomi. Tonfallet är prövande och öppet, och frågeställningarna fördjupas med varje nytt nummer. Den grafiska formgivningen har i designbyrån Ritators händer fått en konstnärlig finish som utmanar konventioner och retar aptiten. Paletten är en tidskrift i rörelse, som banar sin väg både konsekvent och övertygande.

Paletten tilldelas utmärkelsen Årets kulturtidskrift 2012 för att man visat hur kunskap, visioner och engagemang kan gjuta nytt liv i gamla institutioner.

På kvällen hölls en  tidskriftsfest i Nätek/Kulturchocks regi på Stora teatern. På scenen höll Rasmus Fleischer ur den svenska juryn ett samtal med de nominerade kulturtidskrifterna.


 

Nomineringarna klara till årets svenska kulturtidskrift!

På Bokmässan i Göteborg delar FSK (Föreningen för Sveriges Kulturtidskrifter) årligen ut pris till bästa svenska kulturtidskrift. I år har juryn varit Stockholmsbaserad och bestått av Johan Söderbäck, Marianne Lindberg De Geer , Shang Imam, Helena Boberg och Rasmus Fleischer. Deras val till nomineringar lyder:

Aiolos

Motivering: ”Teoretisk och sensuell. Existens och estetik vävs samman i ett rikt material som vittnar om noggrant redaktörskap. Historisk och samtida på ett snyggt sätt.”

Det grymma svärdet

Motivering: ”Fanzineinfluerad och punkig. Unik och tjurskallig. Det här är inte en tidskrift som fyller ett tomrum: den skapar sitt eget universum. Form och innehåll går inte att särskilja, och intresset för konventioner är obefintligt.”

Dissidentbloggen

Motivering: ”Ett angeläget innehåll med ett ärende som ofta är på liv och död. Ändå blir texterna lätta att ta till sig genom en inbjudande form, som på ett imponerande sätt utnyttjar webbens möjligheter. En kulturtidskrift, poetisk i sin politiska ambition.”

Nutida musik

Motivering: ”Öppnar med attityd upp en smal konstform ur olika perspektiv genom att inrymma såväl fördjupande samtal som recensioner av verk för scen, inspelningar och relaterad litteratur. Dess associativa sätt att binda samman världen genom ljud som minsta gemensamma nämnare är både intelligent och oväntat.”

Paletten

Motivering: ”Paletten fördjupar på ett överraskande sätt det offentliga samtalet om konst. Med höga ambitioner, idérikedom och kunskap förmedlar den konstens betydelse och håller hög nivå men är samtidigt tillgänglig. Samtidsförankrad med bra internationell utblick.”

Tidskrift för genusvetenskap

Motivering: ”Med en hög puls och en känslighet låter den akademiska, litterära och essäistiska texter föra synergiska samtal med varandra. En pigg redaktion har lyckats göra en vetenskaplig tidskrift värd läsare långt utanför universitet och högskolor.”


Priset delas i år ut i samband med prisutdelningen av årets nordiska kulturtidskrift i Kulturtidskriftsmontern B02:41 klockan 15.00 på fredagen den 28:e september på mässan i Göteborg. Senare på kvällen presenteras vinnaren och de nominerade närmare under festen på Stora teatern som arrangeras av Nätverkstan/Kulturchock i samarbete med Glänta och Göteborgs Internationella Filmfestival. Priset består av 40000 kr samt ett unikt konsverk av Peter Johansson och sponsras av Samfundet De Nio.

Ev. frågor besvaras per mejl av FSK på kansli@fsk.net.


OBS! Tidigare datum för ansökan om produktionsstöd!!
I år är det 28 augusti som är sista ansökningsdag för produktionsstöd från Kulturrådet.
All information om hur ni gör och blankett för ansökan online hittar ni här. 


Om citaträtt på nätet och annat
[2012 07 13] De senaste dagarna har det varit en del uppmärksamhet runt en kille som kallar sig Genusfotografen. Han har blivit krävd på skadestånd efter att på sin blogg ha publicerat bilder på bilder som han kritiserade ur genusaspekt. Det visar sig att han juridiskt inte omfattas av den citaträtt som tidningar har ex för att kunna citera ur böcker som man recenserar osv. (Här kan ni läsa Genusfotografens egen berättelse om saken).
Newsmill skriver Peter Kronkvist om den juridiska lucka som blir tydlig här och som få bloggare är medvetna om.

Det här är en viktig fråga för alla som publicerar sig på nätet.  Många nättidskrifter och nätupplagor av tryckta tidskrifter har ingen ansvarig utgivare registrerad. Se åtminstone till att ha det! Det gör man hos Myndigheten för radio och tv. Följ länken och läs mer där.


Dags att anmäla sig till årets Bok & Biblioteksmonter
Nu är det dags igen! Som vanligt kommer det att finnas en kulturtidskriftsmonter på Bok & Biblioteksmässan i Göteborg i september. Vill ni vara med?

Läs inbjudan från Nätek som administrerar montern. Där står allt ni behöver veta!

Inbjudan att delta i tidskriftsmontern på Bok & Bibliotek 2012

 


Styrelsens sammansättning efter årsmötet

Efter årets årsmöte sitter följande i FSK:s styrelse: Siri Reuterstrand (Alba.nu), Anders Bräck (Pequod/Medieverkstaden Skåne), Birgitta Haglund (Teater-Tidningen), Alice Eggers (Kritiker), Johan Lindgren (Fronesis) och Andreas Engström (Nutida Musik).

Om ni vill oss någonting nås vi lättast på mejladressen kansli@fsk.net.

Här kan du läsa/plocka ner den godkända verksamhetsberättelsen för 2011


Dags för årets årsmöte!

FSK håller i år sitt årsmöte i Malmö. Närmare bestämt på Mediaverkstaden, Södra Förstadsgatan 18. Det hela går av stapeln 11 maj kl 14.00.

Här kan du ladda ner kallelsen och här kan du plocka ner årets förslag till verksamhetsberättelse.

Välkomna!


Norska Bokvennen blev Årets nordiska kulturtidskrift 2011!

12 november, i samband med Bogforum i Köpenhamn korades Bokvennen Litterært Magasin tillårets nordiska kulturtidskrift.
Nominerade tillpriset är varje år de tidskrifter som vunnit de nationella priserna i respektive land året under det gångna året. I år var de: Hvedekorn (Danmark), Bokvennen (Norge), Tidskriften Ful (Sverige) och Astra Nova (Finland)

Juryn består av en representant från varje deltagande land, i år: Mette Moestrup (DK), Lars Sund (FI),Gunnar Bergdahl (SE) och Lena Lindgren (NO).

Här kan du läsa Juryordföranden Mette Moestrups tal som också är motiveringen till priset.

Prisen är instiftat av den Nordiska KulturTidskriftsFöreningen, NKTF. Föreningen grundades 2004, med syftet att stärka samtalet mellan de nordiska länderna. Tre övergripande målsättningar är vägledande för föreningens arbete:
* Nå ut till nya läsare i hela Norden, genom ökad representation och marknadsföring.
* Fungera som en knutpunkt för utbyte och dialog mellan kulturtidskrifter, och därigenom stärka deras närvaro i en nordisk offentlighet.
* Förbättra förhållandena för de nordiska kulturtidskrifterna, genom att med en samlad röst driva gemensamma intressefrågor.

 


Nätbaserade poesitidskriften Ett lysande namn är Årets kulturtidskrift 2011

http://www.ettlysandenamn.se/
Juryledamoten Mats Kolmisoppi delade 23/9 ut priset »Årets kulturtidskrift 2011« till Ett lysande namn.
Vid prisutdelningen fick redaktionen ta emot emot hyllningar, ett konstverk och en prissumma på 40.000 kronor.
4 Ark, Provins, Hjärnstorm, FLM var de andra nominerade som slogs om årets pris. Förra årets pris gick till Ful.

Den skånska juryn för kulturtidskriftspriset – bestående av Ellen Albertsdóttir, Mats Kolmisoppi, Christel Lundberg och Martin Lövstrand – gav följande motivering till priset:

»Ett lysande namn är en poesitidskrift på nätet som utnyttjar den digitala publiceringsformens möjligheter till fullo, men som gör det med urskiljning. Layouten är enkel och vilsam. Innehållet präglas av lekfullhet, experimentlusta och stor redaktionell medvetenhet. De klickbara illustrationerna är väl utförda och alltid originella. Bredden i innehållet imponerar, liksom mängden av originalverk. Här hittar man etablerade författare såväl som debutanter. Många av texterna finns dessutom i en inläst version. Sammantaget gör allt detta Ett lysande namn till en vacker och luftig glänta i nätdjungeln som främjar eftertanke och inbjuder till litterära och konstnärliga upplevelser utöver det vanliga.«

I år är det sextonde gången som priset till Sveriges bästa kulturtidskrift delas ut. Tidigare har det gått till tidskrifterna Dialoger (1996), Index (1997), Ord & Bild (1998), Glänta (1999), Karavan (2000), Lira (2001), Bang (2002), Arena (2003), Fronesis (2004), Sex (2005), Lyrikvännen (2006), Pockettidningen R (2007), OEI (2008), Ponton (2009) och Ful (2010). Priset är instiftat av Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter (FSK).

Årets pris sponsrades av Samfundet De Nio. Konstverket till Ett lysande namn är gjort av Juan Carlos Peirone.


Fem nominerade till Årets kulturtidskrift

Nomineringarna till Årets kulturtidskrift 2011 är klara: 4 Ark, nättidskriften Ett lysande namn, Provins, Hjärnstorm och flm är de tidskrifter som kan få priset i år. Priset delas ut på en kulturtidskriftsfest fredag 23 september i samband med Bok- & Biblioteksmässan i Göteborg. Förra årets pris gick till tidskriften Ful.

Prissumman om 40 000 kr är skänkt av Samfundet De Nio. Utöver prissumman får den vinnande tidskriften dessutom ett konstverk, i år gjort av Juan Carlos Peirone. Årets jury har haft sina möten i Skåne och består av Ellen Albertsdóttir, Mats Kolmisoppi, Christel Lundberg och Martin Lövstrand.

I år är det sextonde gången som priset till Sveriges bästa kulturtidskrift delas ut. Tidigare har det gått till tidskrifterna Dialoger (1996), Index (1997), Ord & Bild (1998), Glänta (1999), Karavan (2000), Lira (2001), Bang (2002), Arena (2003), Fronesis (2004), Sex (2005), Lyrikvännen (2006), Pockettidningen R (2007) och OEI (2008), Ponton (2009) och Ful (2010). Priset är instiftat av Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter (FSK).

Mer om de nominerade tidskrifterna:

4 Ark – En arkitekturtidskrift som av startades och drivs av arkitektstudenter. Den ges ut i två nummer per år, fyra tryckark med texter, bilder och projekt kring ett givet tema. Men 4 ARK är mer än en tidskrift. Under ett halvår behandlas temat i debatter, föreläsningar och andra aktiviteter. Diskussionen tolkas sedan helt fritt av de medverkande arkitektstudenterna och resultatet samlas i tryckt form. 4 ARK vill vara ett forum för ett vidgat samtal om vad arkitektur kan och bör vara. På samma sätt som tidskriftens innehåll är spretigt, mångskiftande och ibland motsägelsefullt, anser vi att synen på vad arkitektur är behöver breddas. 4 ARK tror på en arkitektur som tar färg av en uppsjö perspektiv, motstridiga idéer och som inte förnekar att den är en del av ett större sammanhang. http://0ark.se/blog/

Ett lysande namn –
Världens Enda
poetiska nättidskrift
som bär
Ett lysande namn!
http://www.ettlysandenamn.se/

Provins – Tidskriften Provins har till uppgift att spegla och bevaka det litterära Norrland. Provins tryggar litteraturens återväxt i norr genom att publicera texter av såväl etablerade författare som nya skribenter. Provins hävdar att norrländsk litteratur är en angelägenhet för svenskt kulturliv. Tidskriften grundades 1953 och utkommer sedan 1982 regelbundet med fyra nummer årligen. Utgivare: Norrländska litteratursällskapet. http://www.norrlitt.se/provins/

Hjärnstorm – Forum för kulturkritik och idédebatt. Tidskriften har genom åren rört sig fram och tillbaka i det offentliga samtalets gränstrakter. Hjärnstorm kommer ut med fyra nummer per år och varvar löst sammanfogade, spretiga utgåvor med tighta fokuserade temanummer. Innehållsligt spänner Hjärnstorm över ett brett fält; konst, litteratur, filosofi, musik, religion m m. Till formen blandas essäer i varierad längd med noveller, lyrik och fristående illustrationer. http://www.hjarnstorm.com/

FLM – FLM är en kulturtidskrift om film. Här samlar vi skribenter som skriver om filmen som konstform och samhälleligt och kulturellt fenomen. Filmen som dålig uppfostran och livskamrat, filmen som nys och politik, med mera. Med en gång: flm är inte den definitiva filmtidskriften med stort F. Vi kan inte riktigt föreställa oss hur denna definitiva filmtidskrift skulle se ut. Men den skulle förmodligen behöva vara flera hundra sidor lång och komma ut med så täta mellanrum att ingen hann läsa den. Så flm är ingen fullständig guide till filmvärldenm eller ens till den aktuella bioreportoaren. Förhoppningsvis kommer flm rymma någonting annat. Texter om film i sin egen rätt, men också texter om rörliga bilder i föhållande till pengar , mode och teknologi – spaningar, reportage och kritik. Fyra gånger om året.
http://www.flm.nu/

Fem nominerade till Årets kulturtidskrift

SENASTE NYTT:

Fem nominerade till Årets kulturtidskrift

Nomineringarna till Årets kulturtidskrift 2011 är klara: 4 Ark, nättidskriften Ett lysande namn, Provins, Hjärnstorm och flm är de tidskrifter som kan få priset i år. Priset delas ut på en kulturtidskriftsfest fredag 23 september i samband med Bok- & Biblioteksmässan i Göteborg. Förra årets pris gick till tidskriften Ful.

Prissumman om 40 000 kr är skänkt av Samfundet De Nio. Utöver prissumman får den vinnande tidskriften dessutom ett konstverk, i år gjort av Juan Carlos Peirone. Årets jury har haft sina möten i Skåne och består av Ellen Albertsdóttir, Mats Kolmisoppi, Christel Lundberg och Martin Lövstrand.

I år är det sextonde gången som priset till Sveriges bästa kulturtidskrift delas ut. Tidigare har det gått till tidskrifterna Dialoger (1996), Index (1997), Ord & Bild (1998), Glänta (1999), Karavan (2000), Lira (2001), Bang (2002), Arena (2003), Fronesis (2004), Sex (2005), Lyrikvännen (2006), Pockettidningen R (2007) och OEI (2008), Ponton (2009) och Ful (2010). Priset är instiftat av Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter (FSK).

Mer om de nominerade tidskrifterna:

4 Ark – En arkitekturtidskrift som av startades och drivs av arkitektstudenter. Den ges ut i två nummer per år, fyra tryckark med texter, bilder och projekt kring ett givet tema. Men 4 ARK är mer än en tidskrift. Under ett halvår behandlas temat i debatter, föreläsningar och andra aktiviteter. Diskussionen tolkas sedan helt fritt av de medverkande arkitektstudenterna och resultatet samlas i tryckt form. 4 ARK vill vara ett forum för ett vidgat samtal om vad arkitektur kan och bör vara. På samma sätt som tidskriftens innehåll är spretigt, mångskiftande och ibland motsägelsefullt, anser vi att synen på vad arkitektur är behöver breddas. 4 ARK tror på en arkitektur som tar färg av en uppsjö perspektiv, motstridiga idéer och som inte förnekar att den är en del av ett större sammanhang. http://0ark.se/blog/

Ett lysande namn –
Världens Enda
poetiska nättidskrift
som bär
Ett lysande namn!
http://www.ettlysandenamn.se/

Provins – Tidskriften Provins har till uppgift att spegla och bevaka det litterära Norrland. Provins tryggar litteraturens återväxt i norr genom att publicera texter av såväl etablerade författare som nya skribenter. Provins hävdar att norrländsk litteratur är en angelägenhet för svenskt kulturliv. Tidskriften grundades 1953 och utkommer sedan 1982 regelbundet med fyra nummer årligen. Utgivare: Norrländska litteratursällskapet. http://www.norrlitt.se/provins/

Hjärnstorm – Forum för kulturkritik och idédebatt. Tidskriften har genom åren rört sig fram och tillbaka i det offentliga samtalets gränstrakter. Hjärnstorm kommer ut med fyra nummer per år och varvar löst sammanfogade, spretiga utgåvor med tighta fokuserade temanummer. Innehållsligt spänner Hjärnstorm över ett brett fält; konst, litteratur, filosofi, musik, religion m m. Till formen blandas essäer i varierad längd med noveller, lyrik och fristående illustrationer. http://www.hjarnstorm.com/

flm – flm är en kulturtidskrift om film. Här samlar vi skribenter som skriver om filmen som konstform och samhälleligt och kulturellt fenomen. Filmen som dålig uppfostran och livskamrat, filmen som nys och politik, med mera. Med en gång: flm är inte den definitiva filmtidskriften med stort F. Vi kan inte riktigt föreställa oss hur denna definitiva filmtidskrift skulle se ut. Men den skulle förmodligen behöva vara flera hundra sidor lång och komma ut med så täta mellanrum att ingen hann läsa den. Så flm är ingen fullständig guide till filmvärldenm eller ens till den aktuella bioreportoaren. Förhoppningsvis kommer flm rymma någonting annat. Texter om film i sin egen rätt, men också texter om rörliga bilder i föhållande till pengar , mode och teknologi – spaningar, reportage och kritik. Fyra gånger om året.
http://www.flm.nu/