Förenings- och bolagsformer

Förenings- och bolagsformer

– Vilken organisationsform ska man välja?

Det finns många organisationsformer att välja mellan: aktiebolag, handelbolag, enskild firma, ekonomisk förening, ideell förening etc. På Bolagsverkets hemsida kan man läsa mer om dessa. Bolagsverket har tagit fram foldrar om de vanligaste företagsformerna. NUTEKs (Verket för näringsutveckling) hemsida och deras hemsida för företagare Företagarguiden kan även ge en del goda råd. Det finns inget exakt svar på frågan om vilken organisationsform som man ska välja. Det beror på både syftet med tidskriften och storleken på den. En stor del av kulturtidskrifterna ges dock ut av en ideell förening (kulturförening) eller en ekonomisk förening. Kontakta Skatteverket, d.v.s. din lokala skattemyndighet, för mer information om skattereglerna för de olika organisationsformerna!

 

– Vad menas med ideell förening?

Ideell förening är alltså en av de organisationsformer som kulturtidskrifter brukar välja. På Skatteverkets hemsida finns en bra och fyllig introduktion till ideella föreningar, deras skatteregler samt övriga saker att tänka på (Skatteverket om ideella föreningar). Skatteverkets hemsida har även en broschyr om ideella föreningar och de skatteregler som gäller. Till Bolagsverket kan man anmäla att föreningen bedriver näringsverksamhet.

 

– Vad menas med ekonomisk förening?

Ekonomisk förening är en annan organisationsform som det är vanligt att kulturtidskrifter väljer. På Bolagsverkets hemsida finns alla upplysningar ni behöver. Det är även till Bolagsverket som man ska skicka in anmälningsblanketten.
På Skatteverkets hemsida finns en mindre informationssida om ekonomiska föreningar (Skatteverket om ekonomiska föreningar).

 

– Vad är organisationsnummer?

Organisationsnummer är den unika och enhetliga identitetsbeteckningen för myndigheter, företag m.fl. organisationer (i regel s.k. juridiska personer). Enligt lag ska organisationsnummer fastställas för bl.a. aktiebolag och ekonomiska föreningar. Skatteverket har mer information om organisationsnummer (läs mer på deras hemsida).

 

– Hur får man organisationsnummer?

Ekonomiska föreningar och andra företag tilldelas automatiskt sitt organisationsnummer när de nyregistreras hos PRV (se ovan). Ideella föreningar måste däremot ansöka om organisationsnummer hos Skatteverket (ansökningsblankett i pdf-format).

 

– Kan en tidskrift heta vad som helst?

Nej, då man ansöker om utgivningsbevis (se ovan) kontrollerar PRV namnförslaget. Titeln får inte vara så lik titeln på en skrift som redan är registrerad att de kan förväxlas. Om PRV tycker att titeln är för lik någon annans får man möjlighet att lämna nya titelförslag (två nya titelförslag utan extra kostnad). Man kan självklart kontakta PRV, innan man skickar in ansökan om utgivningsbevis, för att be dem kontrollera om en titel är sökbar.