OM FSK

FSK, Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter

FSK, Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter, organiserar ungefär hundratrettio av landets kulturtidskrifter. De når tillsammans hundratusentals läsare.

En kulturtidskrift kan beröra de flesta intressen och samhällsfrågor. Våra medlemmar gör tidskrifter om barnböcker, olika lokala regioner, litteratur, konst, samhällsfrågor, främmande delar av världen, ja listan kan göras hur lång som helst. Det är kanske en överdrift att säga att varje intresse finns representerat med en tidskrift, men det är inte långt från sanningen. Tidskrifterna delar sina specifika erfarenheter och utgör en kunskapsbank som saknar motstycke.

Sverige har fortfarande ett stort utbud av tidskrifter, till viss del beroende på kulturtidskriftsstödet och stödet till tidskriftsverkstäderna. Det finns dessvärre en del tendenser som visar att det kanske inte alltid kommer att förbli så. FSK arbetar för att vidareutveckla det ekonomiska stödet till tidskrifterna så att det når full effekt. Vi samarbetar med tidskriftsverkstäderna för att utgivarna och deras medarbetare skall kunna få den kunskap som behövs för att på bästa sätt driva en tidskrift.

Styrelsen består av Siri Reuterstrand (Alba.nu), Anders Bräck (Pequod och Tidskriftsbutiken), Andreas Engström (Nutida Musik), Hannah Ohlén Järvinen (Fronesis, Kris och kritik) och Carolina Söderholm (Konstperspektiv). För kontakt med styrelsen: kansli@fsk.net

Medlemsavgiften är fyrahundra (400) kronor. Ansökningsformulär för medlemskap kan rekvireras från kansliet eller laddas hem här som PDF-formulär.