Vad innebär det att vara medlem i FSK?

FSK

– Vad innebär det att vara medlem i FSK?

Medlemmarna i FSK består av tidskrifter som uppfyller de krav som föreningens stadgar sätter upp. Den främsta orsaken för en tidskrift att vara medlem i FSK är att föreningen på olika sätt arbetar för att göra situationen bättre för landets kulturtidskrifter. Rent ekonomiskt har medlemstidskrifter dessutom en betydligt lägre fast kostnad på Nätverkstan Ekonomitjänsts kommissionstjänst (NätEK).

– Vad kostar det att vara medlem i FSK?

Medlemsavgiften är 400 kronor.

– Finns det någon statistik över kulturtidskrifter?

Det är fortfarande dåligt med statistik om kulturtidskrifter. Statens kulturråd samlade tidigare årligen in statistik om/från kulturtidskrifter, men den ordentliga senaste kulturtidskriftsstatistiken är från år 2002. I betänkandet Boken i tiden (SOU 1997:141) kan man även hitta mycket information om kulturtidskrifter.