Styrelse för nästa verksamhetsår

Efter årets årsmöte består styrelsen av följande personer: Siri Reuterstrand, ordförande, Anders Bräck, kassör, Samira Ariadad, Andreas Engström och Jacob Lundström, ledamöter. Styrelsen har rätt att under året adjungera ytterligare ledamöter.