Årsmöte

Snart dags igen! Årets årsmöte sker tisdag 18 maj kl 15. Mötet hålls på Journalistförbundets kansli, Vasagatan 50 i Stockholm och på Zoom via länk. (Observera att medlemsavgiften för 2021 måste vara betald för att tidskriften ska äga rösträtt. Anmäl om du vill delta till föreningens mejl, kansli@fsk. net. Vi kommer att begränsa antalet personer på det fysiska mötet till 8 personer, övriga får delta via Zoom.

Kallelse har utgått med vanligt via vanlig post till er.
Vi vill passa på att påminna om att det är viktigt för oss att ni anmäler ändrade adresser. Såväl postadresser som e-post. Det är lätt att vi tappar bort er annars och ni kan missa viktig information.

Årsmötet brukar avhållas ganska formellt, men ni är mycket välkomna att skicka synpunkter och förslag och kanske själv delta vid ett senare styrelsemöte, då det finns mer tid för informella samtal. Den som vill inkomma med medlemsmotioner till årsmötet måste göra det skriftligen senast en vecka innan mötet.
Vill man engagera sig mer i föreningens arbete eller nominera nya styrelseledamöter är också mycket välkommen att höra av sig!

Här hittar du verksamhetsberättelse för 2020

Här hittar du kallelse och dagordning.