Juryn för årets kulturtidskriftspris

Juryn för årets kulturtidskriftspris är i full gång med sitt arbete. I år är den stationerad i Skåne och består av följande personer: Sune Johannesson, Maria Küchen, Åsa Mälhammar, Sune Nordgren och Jörgen Dahlqvist.
Som under de senaste åren beställer de själva sina tidskriftsexemplar, främst via Tidskriftsbutiken, så ingen behöver sända sina tidskrifter till dem. De nominerade tillkännages ca två veckor före bokmässan.